madowlfrontheadone.jpg


Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonlijke Gegevens, die door deze Website worden verzameld, worden NIET op deze Website getoont !
Echter is er wel een link naar een Extern Gastboek, maar omdat dit een Extern Gastboek betreft,
is de Administrator van dit Extern Gastboek Aansprakelijk voor de AVG regelgeving !
Wij, WDUICT en DJ Madowl, de Adminitrators van deze Website, hebben geen Verantwoording,
over Websites, die niet onder ons Beheer vallen !!!

Foto / Video materiaal, kan echter WEL verwijderd worden, op Verzoek van Personen,
die getoont worden op Foto / Video materiaal, welke op deze Website getoont worden !

Persoonsgegevens die Per Email verzonden worden, kunnen op Verzoek worden Verwijderd !
De inhoud van 99,9999 % van de Emails, zal NOOIT getoont worden aan Derden !
De inhoud van de emails die wel getoont worden,
daar zal normaliter eerst Toestemming voor moeten worden verleend,
door de Personen, waarvan de Emails afkomstig zijn,
alvorens deze inhoud ook daadwerkelijk word getoont !

Uitzonderingen :
Wanneer Personen Regelgeving, zoals op deze Website getoont worden,
Niet hebben opgevolgd/gehandhaaft, zal Justitie/Overheid, De Gegevens,
van de Betreffende Personen, echter WEL ontvangen !
Er word een speciaal en apart logboek bijgehouden, waarin gegevens worden bewaard,
van Wanbetalers en andere Personen, die zich misdragen hebben, volgens de regelementen,
die worden getoont op deze Website !
Gegevens uit dit logboek kunnen door Justitie en andere Overheids-Organen, ter Inzage, worden opgevraagd !
Het betreffende Logboek zal NOOIT via Internet ingezien kunnen worden, omdat het zich op een andere opslag locatie bevind !